• Intel 酷睿i7-7700 四核八线程 CPU处理器(LGA 1151/KabyLake)
  Intel 酷睿i7-7700 四核八线程 CPU处理器(LGA 1151/KabyLake)
  ¥270
  2商城报价
  有1464人评论
 • Intel 酷睿i7-6700K 四核八线程 CPU处理器(LGA 1151/Skylake)
  Intel 酷睿i7-6700K 四核八线程 CPU处理器(LGA 1151/Skylake)
  ¥890
  2商城报价
  有4495人评论
 • 英特尔(Intel)酷睿 i7 9700 八核/3.0G主频
  英特尔(Intel)酷睿 i7 9700 八核/3.0G主频
  ¥569
  2商城报价
  有0人评论
 • Intel 酷睿 i3-7100 双核四线程 CPU处理器(LGA 1151/KabyLake)
  Intel 酷睿 i3-7100 双核四线程 CPU处理器(LGA 1151/KabyLake)
  ¥979
  2商城报价
  有1045人评论
 • AMD Threadripper 1920X CPU处理器
  AMD Threadripper 1920X CPU处理器
  ¥3521
  1商城报价
  有1人评论
 • AMD FX-8300 八核 CPU处理器(Socket AM3+)
  AMD FX-8300 八核 CPU处理器(Socket AM3+)
  ¥279
  1商城报价
  有366人评论
筛选
相关链接:
CPU十大品牌
CPU口碑大全
登录 注册 返回顶部

慢慢买

全网比价,查历史价格

立即打开