• Intel 赛扬G3900 双核双线程 CPU处理器(LGA 1151/Skylake)
  Intel 赛扬G3900 双核双线程 CPU处理器(LGA 1151/Skylake)
  ¥120
  2商城报价
  有219人评论
 • Intel 赛扬 G3930 双核二线程 CPU处理器(LGA 1151/KabyLake)
  Intel 赛扬 G3930 双核二线程 CPU处理器(LGA 1151/KabyLake)
  ¥120
  1商城报价
  有391人评论
 • AMD Ryzen3 1200 四核 CPU处理器(Socket AM4)
  AMD Ryzen3 1200 四核 CPU处理器(Socket AM4)
  ¥270
  1商城报价
  有550人评论
 • AMD A8-9600 四核 CPU处理器(Socket AM4)
  AMD A8-9600 四核 CPU处理器(Socket AM4)
  ¥339
  1商城报价
  有253人评论
 • AMD Ryzen 7 1700 八核 CPU处理器(Socket AM4)
  AMD Ryzen 7 1700 八核 CPU处理器(Socket AM4)
  ¥999
  1商城报价
  有3877人评论
筛选
相关链接:
CPU十大品牌
CPU口碑大全
登录 注册 返回顶部

慢慢买

全网比价,查历史价格

立即打开